Novoroční bohoslužba

Mše svatá ve farním kostele v prvních hodinách nového roku 2023.