Slavnost Ježíšova narození

Mše svatá na hod Boží vánoční ve farním kostele.