Půlnoční mše svatá

Půlnoční mše svatá začala ve farním kostele v 22 h.