Odstranění dlažby ze schodiště

Rozpraskaná dlažba na schodišti před kostelem už byla při chůzi nebezpečná, proto jsme ji svépomocí odstranili.