Průzkumné vrty schodiště

Čtyři sondy na schodišti před kostelem mají odhalit stav železobetonové konstrukce a napovědět při hledání nejlepšího stavebního řešení budoucí celkové opravy schodiště z před kostelem.