Velký úklid kostela a fary

Poslední květnovou sobotu jsme uklízeli kostel a faru. Díky všem, kdo přidali ruku k dílu.