Postní aktivita

Dobou postní nás provází snaha jednat na základě Božího slova, které slyšíme o postních nedělích (foto M. Chudej).