Křížová cesta s dětmi

8. března jsme se v neděli v podvečer modlili křížovou cestu v kostele s dětmi a jejich rodiči (foto M. Chudej).