Postní duchovní obnova

Druhou postní sobotu vedl o. Petr pro naši farnost obnovu na téma "Uvěřili jsme živému slovu" (foto M. Čížková).