Slavnost Kristova zmrtvýchvstání

Kristovo vítězství nad smrtí, zlem a hříchem jsme slavili v neděli 9. dubna. Po mši svaté jsme se ještě setkali na farní kavárně pod širým nebem.