Velikonoční vigilie

Slavení Kristova zmrtvýchvstání začalo vigilií v sobotu 8. dubna.