Křest malého Vojty

V neděli 12. listopadu se po mši svaté ve farním kostele koná křest malého Vojty K.