Na kafe s o. Jiřím

V neděli 19. listopadu jsme v rámci naší farní kavárny odstartovali nový miniprojekt „NA KAFE S…“ Prvním hostem, kterého jsme „na kafe“ pozvali, byl o. Jiří Ramík – bývalý dlouholetý farář v naší farnosti. Nejprve jsme prožili společnou nedělní mši svatou v kostele. Setkání pak pokračovalo na faře u kávy a výborných buchet. Poté následovalo kratičké povídání s naším hostem, kdy jsme se dozvěděli třeba odpověď na otázku „Jaké to je být knězem v Mariánských Horách?“ Otec Jiří mluvil také o svém působení v Kopřivnici a v Opavě, popsal jak prožívá adventní období a v závěru nás povzbudil k dalšímu společnému farnímu setkávání: „Je to jako v rodině, je třeba umět spolu prožít duchovní věci (v kostele při mši svaté) ale také si najít čas ke společné práci nebo si vypít kafe a při tom se pobavit o obyčejných věcech – radostných i bolestných. To vše vytváří živé společenství, ve kterém je nám dobře. Neváhejte k tomu trpělivě zvát i ostatní. Má to smysl…“  Po skončení besedy byl prostor k dalšímu osobnímu setkání a rozhovoru s o. Jiřím i mezi sebou navzájem.

Děkujeme všem farníkům, kteří „NA KAFE S o. Jiřím“ přišli a zapojili se do diskuze. Díky také všem maminkám za napečení skvělých buchet a zákusků! Poděkování patří také samotnému o. Jiřímu, že přijal pozvání a prožil s námi krásné dopoledne plné vzpomínání, milých rozhovorů, ale i duchovního zamyšlení a povzbuzení do budoucna. Fotografie z nedělního dopoledne naleznete zde

Další „NA KAFE S…“ proběhne možná již v rámci prosincové farní kavárny v neděli 17. prosince. Podrobnosti brzy zveřejníme na nástěnkách v kostele a zde na webu.

 

Foto: Milan Chudej