Ohlédnutí za letošních sezónou Otevřených chrámů

Do akce s názvem „Otevřené chrámy“ jsme se v letošním roce zapojili podruhé. Náš farní kostel Panny Marie Královny byl od května do října otevřený každou sobotu a neděli od 14 do 18 h. Ve stejném čase bylo také ve vybrané státní svátky. Devět mladých lidí se střídalo jako průvodci. Celkově byl kostel otevřený pro širokou veřejnost 224 hodin. Celková návštěvnost byla 1268 osob. Nejvíce návštěvníků vstoupilo do kostela v měsíci květnu a říjnu, nejmenší návštěvnost byla během letních prázdnin.

Příchozí nejvíc zajímala už samotná možnost vstoupit do kostela a celý si ho projít. Zajímali se o křížovou cestu, sochy, obrazy, hlavní oltářní obraz. Někteří informovanější návštěvníci si šli přímo prohlédnout díla Jóžy a Franty Úprky.

Návštěvníci se průvodců doptávali na pořad bohoslužeb, na křížovou cestu, na křtitelnici. Mnoho dotazů směřovalo i ke slovu „synoda“, které je viditelné v kostele na dvou místech. Hodně dotazů směřovalo k tomu, jestli je možné se dostat na kůr, k varhanám nebo do kostelních věží.

Nejvíc úžasu vzbuzovala velikost kostela. Někteří zjistili s údivem, že kostel je až z roku 1908. Ale to první, co na návštěvníky zapůsobilo při prvním pohledu do kostela, byla právě jeho velikost.

Průvodci se někdy zapotili, když měli lidem, hlavně dětem a mládeži vysvětlit, co se v kostele nedělá, nebo když měli odpovědět na otázky víry. Některé příchozí bylo nutné přesvědčit o tom, že kostel nefunguje jako místo pro dobíjení mobilních telefonů.

Radostí ale bylo mnohem víc než těžkostí. Průvodci měli radost, když mohli odpovídat i na úplně základní otázky týkající se chrámového prostoru. Radost působil i příchod dětí a jejich dětské otázky. Potěšila také vděčnost za možnost prohlédnout si kostel bez omezení nebo pochvala za to, že je kostel krásný, že se návštěvníkům v kostele líbilo nebo že farní kostel je hezčí než třeba ostravská katedrála.

Některá setkání s lidmi se pro průvodce stala silnými zážitky. „Jedna paní se přijela podívat na naší křtitelnici,“ vypráví jeden z průvodců, „ve které byla pravděpodobně pokřtěna. Jiný pán se zase přišel podívat na varhany, které hrály na svatbě jeho rodičům. Přestože tito lidé žijí daleko, zajímal je náš kostel, protože souvisí s jejich životy.“ Jiný z mladých průvodců říká: „Hodně lidí mi přálo plno Božího požehnání a byli velmi srdeční. Rádi přispěli na kostel a měli velkou radost z návštěvy kostela.“ Dalšímu z průvodců se vybavila chvíle, kdy do kostela přišly samy tři malé děti, zastavily se u dveří, jen se užasle dívaly a říkaly: „To je nádherné.“ „Je úplně obrovský.“ „Vůbec jsem nevěděl, že tady něco takového je.“

Děkujeme všem, kdo v letošní sezóně do našeho otevřeného kostela vstoupili. A děkujeme také těm, kdo to umožnili.

 

Sepsal Petr Smolek

Ilustrační foto z Noci kostelů 2023, foto: Milan Chudej.