Farníci společně mluvili o adventu a Vánocích

Čtrnáct farníků se večer v pátek 3. listopadu sešlo na faře, aby spolu mluvili, vzájemně si naslouchali a hledali, jak letos ve farnosti prožijeme adventní a vánoční období. Setkání navazovalo na synodální proces v naší farnosti. Bylo nabídnuto všem farníkům bez rozdílu. Přinášíme vám výstupy z práce v čase, který jsme spolu prožili. Setkání má dvojí ovoce. Tím prvním je shoda a domluva nad níže uvedenými body farního kalendáře v adventu a o Vánocích. Druhým plodem je budování farní kultury, kdy se mezi sebou na stejné rovině křtu setkáváme, modlíme se, mluvíme spolu a nasloucháme si tak, abychom pečovali o celou farnost a abychom podporovali misijní proměnu našeho farního společenství.

Celkovým rámcem večera byla touha, ať jsme v adventu a o Vánocích spolu. Ať jsou Vánoce v našem středu krásné. Podtrhli jsme slovesa PROBUDIT, HLEDAT, POZVAT, PODĚKOVAT.

K PROBUZENÍ a HLEDÁNÍ se bude vázat adventní duchovní obnova pro farnost. Vyhovuje nám formát nedělní odpolední duchovní obnovy. Termín a název obnovy bude ještě upřesněn v návaznosti na překladatelské povinnosti o. Petra. Nabízí se neděle 26. listopadu nebo 3. prosince.

POZVÁNÍ a velmi konkrétní PROBUZENÍ se bude týkat rorátních mší o sobotách v adventu. Letošní tři soboty v adventu (9., 16. a 23. prosince) chceme prožít „roráty“, ranní mše svaté s votivním formulářem k Panně Marii, s průvodem se světlem a se zpěvem během celé liturgie. Po rorátech se chceme setkat ještě na faře k velmi jednoduché a prosté snídani.

HLEDÁNÍ se bude týkat způsobu, jak o svátcích v našich podmínkách zajistit krásnou hudbu.

Slavení adventu chceme spojit s vnímavostí pro druhé. Opět chceme napéct cukroví pro klienty Nové šance. Zároveň chceme mít připraveny balíčky s kousky cukroví ale hlavně s praktickými věcmi pro lidi bez domova, kteří i ve dnech vánočních svátků budou kolem kostela. Lidé bez přístřeší jsou v prostoru před kostelem a před farou celoročně. Aspoň drobnou pomocí je o svátcích chceme obdarovat, všimnout si jich, popřát jim Boží požehnání.

Neděli 24. prosince, která je zároveň 4. nedělí adventní i Štědrým dnem, chceme nejprve dopoledne prožít v obvyklých časech při adventních nedělních bohoslužbách. Ve farním kostele bude mše svatá v 9.30 více pro děti. Po mši svaté pro děti i dospělé odkryjeme betlém a začneme rozdávat betlémské světlo. Světlo budeme u betléma rozdávat lidem od 10.30 do 13 h. Při té příležitosti požádáme děti, které do kostela k betlému přijdou, aby nám pomohly s vyzdobením vánočních stromů u betléma. Lidem, kteří by o Štědrém večeru zůstali sami, nabízíme od 17 do 19 h na faře klasickou štědrovečerní večeři (více). Půlnoční mše svatá začne ve farním kostele ve 22 h.

Všechny zveme na vánoční bohoslužby 25. a 26. prosince v obvyklých nedělních časech, tzn. v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 v Mariánských Horách. Betlém bude přístupný široké veřejnosti v obou vánočních svátečních dnech od 14 do 17 h.

Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů, chceme prožívat v neděli 7. ledna 2024 při obvyklých nedělních bohoslužbách, které budou spojeny s žehnáním vody, křídy a kadidla. Protože v naší farnosti neprobíhá obvyklá kontaktní Tříkrálová sbírka, zvažujeme možnost nabídnout lidem, aby se s námi domluvili na návštěvě „tří králů“ u nich doma. Chceme pamatovat hlavně na nemocné a lidi pokročilejšího věku.

Konečně sloveso PODĚKOVAT se vztahuje k těm, kteří v adventu a o Vánocích, nebo kdykoli jindy v průběhu roku, zajišťují ve farnosti nejrůznější služby a aktivity. Chceme slovem poděkování i pozorností docenit ty, kteří vkládají do farního života svůj čas a svou práci. Až utichne doba vánoční, bude snad čas i na společné farní setkání a právě takové poděkování.

 

Sepsal Petr Smolek

Foto: Vojtěch Hlávka/Člověk a víra

 

Připravovaný plán pro adventní a vánoční období v naší farnosti zde.