Synoda o synodalitě vstupuje do další etapy

Dnes, ve středu 4. října, začalo generální shromáždění biskupské synody. Synodální proces, který zahájil papež František na podzim roku 2021 a který bude dál probíhat až do podzimu roku 2024, tak vstupuje do další důležité etapy. Od dnešního dne až do neděle 29. října se ve Vatikánu koná shromáždění biskupů a účastníků synody, kteří dál diskutují v duchu názvu celého synodálního procesu: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“ Do generálního shromáždění jsou zapojení biskupové z celého světa, laici, muži i ženy, řeholníci a řeholnice. Celkový počet účastníků s hlasovacím právem je 365 včetně papeže Františka. Více než třítýdenní práce probíhá v několika jazykově rozdělených skupinách. Do práce různých skupin jsou přizváni další pozorovatelé a hosté.

Úkolem tohoto velkého shromáždění křesťanů z celého světa je rozlišit, kam si Bůh vede církev v dnešním světě. V církvi, která v posledních staletích velmi zdůrazňovala hierarchický přístup, si klademe otázku, jak můžeme více kráčet společně jako bratři. Jak na společném základu křtu můžeme budovat a vytvářet společenství církve a jak máme mít účast na poslání, které nám, své církvi, Ježíš svěřil.

Synodní práce začaly už na podzim roku 2021 ve farnostech. Ve farnostech vznikly pracovní skupiny, kde lidé spolu mluvili, naslouchali si, modlili se. Diskuse se věnovaly vybraným tématům. Závěry z práce farních skupin byly zpracovány do diecézního souhrnu. Závěry práce jednotlivých diecézí byly shrnuty na úrovní států. V dalším kole vzniklo shrnutí na úrovni kontinentů. Aktuální biskupská synoda ve Vatikánu si klade za cíl reagovat na dosavadní práci na všech pěti kontinentech. Cílem je hledat a rozlišovat, kam Duch svatý vede celou církev dnes.

Biskupskou synodou, která bude zakončena v neděli 29. října 2023 při bohoslužbě na náměstí sv. Petra ve Vatikánu, práce nekončí. Diskuse a rozlišování bude pokračovat ještě celý další rok. V říjnu 2024 se biskupové a účastníci synody z celého světa setkají podruhé a v rozlišování a hlasování vytvoří závěrečný text synody. Na ten bude reagovat papež, který sepíše závěrečný dokument, který bude pro církev směrodatný.

Promluvu papeže Františka při mši svaté, kterou byla dnes biskupská synoda zahájena, si můžete celou přečíst zde.

O synodní práci v naší farnosti se více dočtete zde.

 

Foto: Michal Halenar/Člověk a víra