Přidejte v říjnu ke společné mariánské modlitbě ve farnosti

Říjnový měsíc je pozváním, abychom se v modlitbě obraceli k Bohu společně s Marií, Ježíšovou Matkou. Existuje mnoho mariánských modliteb. Jednou z nich je modlitba růžence (více o modlitbě růžence zde).

Pro měsíc říjen 2023 jsme v naší farnosti vytvořili seznam úmyslů pro jednotlivé dny. Srdečně zveme všechny farníky, aby se k těmto úmyslům připojili a každý den se podle svých možností na daný úmysl modlili růženec, desátek růžence, nebo jakoukoli jinou mariánskou modlitbu. Za každým úmyslem jsou připsány iniciály osoby, která úmysl zadala a která si modlitbu bere daný den také na starost. V pondělí, pátek, sobotu a neděli se modlíme růženec společně v kostele. Začátek je vždy čtyřicet minut před začátkem mše svaté.

Rozpis úmyslů ke stažení naleznete zde, černobíle zde.