Mariánská modlitba v říjnu v naší farnosti

Podle tradice je měsíc říjen více spojen s úctou k Panně Marii a s modlitbou růžence. V naší farnosti je zvykem, že věřící se ve farním kostele modlí růženec vždy přede mší svatou kromě středy, kdy je před bohoslužbou eucharistická adorace. V letošním měsíci říjnu chceme v této tradici pokračovat a zároveň chceme pozvat co nejširší okruh farníků, aby se k modlitbě přidali. Farníky, pro které je to možné, zveme, aby se přidali ke společné modlitbě v kostele v pondělí, pátek, sobotu a neděli vždy čtyřicet minut před začátkem mše svaté. Všechny ostatní zveme, aby se modlili soukromě v čase, který jim vyhovuje, na úmysl, který bude spojovat daný den celou farnost. Kdo se zvládne modlit celý růženec, ať to udělá. Jiný zvládne jen tzv. „desátek“, to znamená jeden Otčenáš a deset Zdrávasů. Někdo další zvládne jen jednu z mariánských modliteb. Důležitá není délka modlitby, ale skutečnost, že se jako věřící ve farnosti modlíme a spojujeme se v úmyslech. O to víc, že je naše farnost zasvěcena Panně Marii Královně. Mariánská úcta a modlitba nás má spojovat.

Pro letošní měsíc říjen nabízíme, aby kdokoli z farníků napsal do rozpisu svůj úmysl pro konkrétní říjnový den a k úmyslu připsal své jméno. To proto, že přijímá jako svou osobní zodpovědnost, že se daný den na daný úmysl bude modlit. Ostatní farníci se k úmyslu připojí. Ve dnech, kdy v kostele probíhá přede mší modlitba růžence, prosíme, aby ten, kdo napíše svůj úmysl, vedl také modlitbu růžence ve farním kostele. Až se kvůli chladnějšímu počasí bohoslužby během měsíce října přesunou bohoslužby ve všední dny do kaple na faru, bude také růženec začínat v kapli na faře.

Zapisování úmyslů pro modlitbu růžence je možné do neděle 24. září. V neděli 1. října dostanou farníci elektronicky i na papíře úmysly modlitby na celý říjnový měsíc.