Společenství manželů

Jsme společenství manželských párů z Ostravy – Mariánských Hor i z jiných částí Ostravy.Naše společenství se schází již témeř 25 let nepřetržitě. Scházíme se kromě prázdnin jednou za měsíc v neděli odpoledne na faře v Mariánských Horách (zpravidla druhou neděli v měsíci).

Program začíná modlitbou sv. růžence za křesťanská manželství a rodiny a pak následuje uvedení do tématu jedním z manželských párů. Potom pokračuje diskuse na dané téma. Témata vycházejí jednak z programu a náplně letního kurzu Manželských setkání, pořádaných Centrem pro rodinu ostravsko-opavského biskupství, ale také z křesťanské literatury či volných témat s problematikou samotných manželských párů.

Jsme otevřené společenství rozdílného věku a rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce. Pro více informací kontaktujte Oldřicha Korpase nebo Anežku Koběrskou.