Dušičkové dny v naší farnosti

Společně s celou církví prožíváme dny, kdy děkujeme za víru ve věčný život a modlíme se za zemřelé. Slavnost Všech svatých letos připadá na středu 1. listopadu. Ve farním kostele bude mše svatá v 18 h. Od 17 h bude v kostele eucharistická adorace. Zpovídání ale přede mší svatou nebude. Bohoslužba ve středu 1. listopadu bude totiž také v Nové Vsi v kostele sv. Bartoloměje. Začne v tamním kostele v 16.30. Po mši bude následovat na hřbitově hned vedle kostela společná modlitba za zemřelé.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé se letos slaví 2. listopadu ve čtvrtek . V Mariánských Horách bude mše svatá v 18 h. Třicet minut přede mší se bude jako obvykle zpovídat.

Modlitba za zemřelé na hřbitově v Mariánských Horách bude v poslední den „dušičkového týdne“, tj. ve středu 8. listopadu v 16.30 u hlavního kříže ve středu hřbitova. K modlitbě za zemřelé zveme všechny farníky, zvláště děti z náboženství a jejich rodiče. Ve středu 8. listopadu bude opět mše svatá v 18 h, ale v kapli na faře. Z důvodu společné modlitby za zesnulé na hřbitově nebude ani tentokrát ve středu příležitost ke svátosti smíření.

Od 1. do 8. listopadu máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek, svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce, je podmínkou navštívit hřbitov a modlit se za zemřelé. O slavnosti Všech svatých stačí návštěva kostela a modlitba Otčenáš a Vyznání víry.

Aktuálně bohoslužby v naší farnosti ve všední dny probíhají v kapli na faře. Výjimkou budou bohoslužby 1. a 2. listopadu, aby se co největší počet věřících mohl účastnit společného slavení mše svaté.

 

Foto: Vladimír Liška/Člověk a víra