Farní kavárna

Srdečně Vás zveme k příjemnému posezení, seznámení a vzájemnému setkávání do farní kavárny. Kavárna je otevřena jednou za měsíc a to třetí neděli v měsíci. Scházíme se po nedělní mši svaté (cca od 10.30) na faře v Mariánských Horách. Příspěvek na fungování kavárny je dobrovolný.

Termíny nejbližších farních kaváren jsou následující: 17. 12. 2023.

Pokud se chcete aktivně podílet na realizaci, můžete navštívit tyto odkazy a zapsat se:

Příprava dobrot zde.

Výpomoc s obsluhou a úklidem zde.

Těšíme se na Vás!