Modlitby matek

V listopadu roku 2011 vznikla v naší farnosti skupinka Modliteb matek. Společenství Modlitby matek spolu se společenstvími Modlitby otců a Děti víry patří do komunity Solace (Útěcha), která byla založena v roce 1995 v Anglii a dnes je rozšířena v 122 zemích.

Maminky v tomto společenství se pravidelně schází ke společné modlitbě za své děti, manželé a rodiny, pamatují také na přátelé a známé v obtížných životních situacích. Na toto setkání jsou zvány všechny ženy s mateřským srdcem – maminky, které se chtějí modlit za své děti, ale i ženy, které vlastní děti nemají, ale prožívají duchovní mateřství, jsou křestními nebo biřmovacími kmotrami.

Setkání se konají každý sudý týden v pondělí po mši svaté v kapli na faře. Bližší informace o setkání a společenství získáte u Simony Wroblowské.