Společenství živého růžence

Při modlitbě živého růžence se vždy skupina dvaceti lidí spojuje do růže, která je utvořena z dvaceti tajemství růžence (růženec radostný, světla, bolestný, slavný). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupina dvaceti lidí se tak denně pomodlí celý růženec.

Na každý měsíc jsou stanoveny tři úmysly, za které se celé společenství modlí. U prvního úmyslu se po měsíci střídá úmysl evangelizační a všeobecný daný papežem, druhý, národní úmysl, připravují biskupové Čech a Moravy a třetí úmysl je farní za konkrétní potřeby farnosti.

Národní a celosvětové úmysly na rok 2023 naleznete zde.

Společenství členů živého růžence se schází ke společné modlitbě růžence vždy poslední středu v měsíci po mši svaté na faře. Pokud se chcete k modlitbě růžence v naší farnosti připojit, kontaktujte paní Ludmilu Kainarovou.