Večery milosrdenství v centru Ostravy

Od středy 8. listopadu se v kostele sv. Václava v centru Ostravy koná každý týden Večer milosrdenství. Každou středu bude od 18 do 19 h v kostele eucharistická adorace a k dispozici bude kněz k rozhovoru, naslouchání, modlitbě, požehnání nebo ke svátosti smíření. Každou druhou středu v měsíci bude od 19 h navazovat večer chval.

V evangeliu čteme o osudech lidí, kteří se jakoby náhodou setkali s Ježíšem a došli ke změně života. Jiné příběhy jsou o těch, kteří zpovzdálí Ježíše sledovali a chvíli jim trvalo, než se odvážili přijít. I dnes je mnoho těch, kteří si kladou různé otázky po Bohu a netuší, kde se s Ním setkat. V cestě může stát stud, pocit viny nebo špatná předchozí zkušenost víry. Večery milosrdenství jsou nabídkou pro všechny hledající, ale také pro věřící, kteří hledají ztišení a prostor pro modlitbu.